psihologi :: psihoterapeiti

Iveta Gēbele

Konsultē: LIEPĀJĀ, RĪGĀ

Psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante, pasaku terapeite.

Biedrības "Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei" valdes priekšsēdētāja.

Mācību un attīstības centra " Saulespuķe" lektore, programmu vadītāja.

Grāmatas „Pasaku dziedinošais spēks” autore.

Papildus akadēmiskajai psihologa izglītībai esmu apguvusi:

  • Maskavas konsultēšanas un sistēmisko risinājumu institūtā apguvu B.Helingera sistēmfenomenoloģisko metodi ģimenes psihoterapijā (4 gadu apmācības programma) - konsultanta apliecība;
  • Maskavas konsultēšanas un sistēmisko risinājumu institūtā beidzu (2 gadu apmācības programma) Biznesa konsultēšanā „Organizāciju izvietojumi” – konsultanta apliecība;
  • Pasaku terapijas un smilšu terapijas metodes St.Pēterburgas pasaku terapijas institūtā (2 gadu apmācība), - pasaku terapeita apliecība
  • Uz atrisinājumu fokusētās psiholoģiskās konsultēšanas (3 gadu apmācība), konsultanta sertifikāts;
  • Ķermeņa psiholoģijas metodes;
  • Apguvu traumu psihoterapijas metodi pēc P.Levina;
  • Marte Meo metodi, ģimeņu konsultēšanā;
  • Šobrīd apgūstu ģimenes psihoterapiju.

Brīvajā laikā man ļoti patīk ceļot, iet pārgājienos, smelties spēku dabā, aktīvā atpūtā, ļoti mīlu kalnus gan ziemā, gan vasarā. Interesē viss, kas var padarīt dzīvi labāku, pilnāku.

Psiholoģiju esmu izvēlējusies tāpēc, ka uzskatu pašu cilvēku un labas, mīlestības pilnas savstarpējās attiecības par lielāko bagātību. Cilvēks ir unikāla būtne, viņa spēks un viņa resursi ir viņā pašā, tie tikai ir jāatrod, jāatraisa un jāļauj tiem darboties. Arī savstarpējās attiecības nepārtraukti jāpilnveido, tās ir kā puķe, kas jākopj, jāiegulda, tad ar uzviju varēsim saņemt atpakaļ.

Darbs, ko esmu izvēlējusies prasa nepārtrauktu pilnveidošanos, tāpēc regulāri apmeklēju dažādus kursus, semināru, konferences gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Senā, viedā tautas pasakas vēsta, ka, lai sasniegtu mērķi, cilvēkam pastāvīgi jāattīstās, jāapšauba jau sasniegtie pagaidu mērķi, cilvēks nedrīkst nekad apstāties savos centienos kļūt labākam. Un jātic brīnumiem, vienmēr apzinoties, ka cilvēka paša spēkos ir tos radīt savā dzīvē.

„Tukšs cilvēks zina ko grib citi, - pilns cilvēks zina, ka grib viņš pats.”

Konfūcijs

"Dažas nelielas, taču būtiskas pārmaiņas mūsu domāšanas veidā spēj nobruģēt ceļu uz personiskajiem panākumiem."

"Personiskie panākumi ir sasniegti tad, ja Jūs jūtaties patiesi apmierināts ar sevi, savu pagātni, tagadni un nākotni."

Dr.ph.Džons Grejs


Mīļi gaidām visus mūsu radošajā psiholoģijas centrā, un Jūsu komfortam iesakām iepriekš pieteikties pie kāda no centra komandas speciālistiem!


» sistēmfenomenoloģiskā ģimenes terapija,
» organizāciju konsultēšana,
» psiholoģiskā konsultēšana,
» pasaku terapija,
» traumu psihoterapija,
» semināru organizēšana,
» individuālās konsultācijas,
» grupu vadīšana

tālrunis: 29757231
e-pasts: ivge@inbox.lv