sākums 19.- 20.oktobrī -> Semināru cikls - Grobiņā

DZĪVES KOKS - Liepājā 9.novembrī

Ceļu uz apzināšanos nav iespējams ne saīsināt, ne arī atvieglināt. Attīrīšanos, kas ved pie apzināšanās arī nav iespējams ne atvieglināt, ne samazināt.
Laime, kas dzīvo mūsos, ja ir atnākusi, tad KOPĀ AR MUMS ARĪ AUG.
Berts Helingers /Divejādā  laimes daba/

Semināra tēma
SENČU MANTOJUMS

9.novembrī Liepājā

Mūsu senču traumatiskā pieredze nepazināti tiek pārnesta, pārmantota no paaudzes uz paaudzi. Savas spēcīgās ietekmes dēļ tā tiek noklusēta, nošķelta, dziļi slēpta un racionalizēta. Rezultātā mūsdienu cilvēka psihē šis neapzinātais mantojums mēdz ieņemt nozīmīgu vietu un turpināt savu destruktīvo darbību.

Tas ir kā kluss ceļojums, kurā dodas cilvēki, ģimenes un pat tautas. Kā ceļojums, kuram neviens nav piebiedrojies aiz savas brīvas gribas, bet tāpēc, lai būtu lojāli savai dzimtai.

Kolektīvās traumas dziedināšana nozīmē šī klusuma pārtraukšanu vai tā nozīmes un ietekmes mazināšanu.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Laimīgi bērni drošiem vecākiem

Jau otro gadu, šogad kopš 22. augusta, ar Liepājas pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu nevalstiskajām organizācijām biedrības „Radošās psiholoģijas centrs Ģimenei” speciālistes – psiholoģes  Anželika Kāle un Sarmīte Štāle – realizē projektu, kurš paredzēts pirmskolas vecuma bērnu vecākiem un pedagogiem. Projekta mērķis: stiprināt agrīna pirmsskolas vecuma bērnu vecāku kompetences, veicināt vecāku un pirmsskolas pedagogu alianses veidošanu, lai preventīvi novērstu iespējamās attīstības un uzvedības problēmas pirmsskolas izglītības iestādē.
[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Semināru cikls "Meklējiet sievieti"

Meklējiet sievieti

Semināru cikls adresēts gan sievietēm, gan vīriešiem ar mērķi atrast kontaktu ar femīno (sievišķo) aspektu sevī.

Ciklā ir paredzēti 6 semināri, kuri notiks nedēļas nogalēs (sestdiena 10:00 - 20:00 un svētdiena 10:00 – 16:00)

Sabiedrība, kurā dzīvojam, liek lielu uzsvaru uz tādām maskulīnām vērtībām kā: sasniegumi, rezultāti, materiālā labklājība, kontrole, ārējā pieredze un realitāte...

Nemitīgi cenšoties sasniegt šīs vērtības un apmierināt savas un citu pieaugošās prasības, mēs aizvien vairāk attālināmies no sevis paša un zaudējam kontaktu ar savu femīno (sievišķo) dabu.

Rezultātā pamanām fizisku un emocionālu izsīkumu un neapmierinātību ar esošo dzīvi.

Nostiprinot sevī femīno apziņu, pievēršamies vairāk savai iekšējai dzīvei, uzturot ciešu saikni ar savām sajūtām, jūtām, instinktīvo funkcionēšanu. Tas palīdz atgūt iedvesmu, intuīciju, nodrošina apziņu ar papildus psihisko enerģiju.

Aktivizējot sevī femīno personības daļu, atgūstam spēkus pārvarēt emocionālās krīzes un attīstām radošo potenciālu sevī.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

ESI TU PATI – izaugsmes nodarbības meitenēm

Pusaudžu vecumā, kad notiek izmaiņas ne tikai fiziski, bet arī garīgi un emocionāli, ir svarīgi, ka ir vieta, un laiks, kad par šīm izmaiņām un ar to saistītām domām var izrunāties vienaudžu vidū. Tādēļ Izaugsmes studija pusaudzēm un jaunetēm ir izstrādājušas  Izaugsmes nodarbību ciklu ESI TU PATI , kas sastāv no 5 tēmām, katrai veltot divas nodarbības.
[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Nodarbību cikls mammām, kuras audzina meitas

10 nodarbību laikā apskatīsim tēmas, kas kļūst aktuālas pusaudžu vecumā meitenēm un viņu mammām. Mammām šīs tēmas būtu jāizprot un vienlaikus jāspēj sniegt informācija un atbalsts meitai, kas ne vienmēr ir vienkārši, jo bieži vien attiecības ar meitu ir kļuvušas sarežģītākas. Tādēļ nodarbību laikā caur sniegto informāciju un aktivitātēm stiprināsim mammu IZPRATNI PAR MEITAS SIRDĪ, GALVĀ UN ĶERMENĪ NOTIEKOŠO.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem

Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem (no 3–90 gadiem) ar Latvijā adaptētu un standartizētu Vudkoka –  Džonsona kognitīvo spēju testu.

      Kognitīvo spēju tests ietver sevī:

  • verbālo spēju (leksikas zināšanu un valodas attīstības),
  • domāšanas spēju (asociatīvā atmiņa, kvantitatīvā spriešana, skaņu atšķirība),
  • kognitīvās produktivitātes spēju ( uztveres ātrums un darba atmiņa ) izpēti.

[ lasīt vairāk ]
  |   

Realizētie projekti

Par Konferenci

2016.gada 29. aprīlī, Liepājā, Olimpiskā centra Rožu zālē ar Liepājas pilsētas domes finansiālu atbalstu notika Radošā psiholoģijas centra „Ģimenei” organizētā Kurzemes reģionālā konference „Vecāki no 20. gadsimta, bērni no 21. gadsimta”.
[ lasīt vairāk ]

Konferences ieraksts

Tiem, kam neizdevās apmeklēt konferenci klātienē, ir iespēja noskatīties to ierakstā. Interesenti var pieteikties e-pastā gimenei@gmail.com

Pēc konferences

Pēc konferences palika vēl jautājumi, kas tika uzdoti, bet neatbildēti. Pētera Urtāna lekcija ieinteresēja daudzus dalībniekus, varat izlasīt Urtāna kunga atbildes uz jautājumiem, kuriem nepietika laika.
[ lasīt vairāk ]

Konference beigusies, lai dzīvo konference!!!

Paldies visiem, kas piedalījās konferences "Pieaugušie no 20.gadsimta, bērni no 21.gadsimta" tapšanā un paldies ik vienam dalībniekam, jo jūs ik katrs ar savu klātbūtni ienesāt savu artavu, lai šis brīnišķīgais pasākums notiktu! Lai kur mēs ietu un lai ko darītu, mēs atstājam pēdas. Arī šī konference un mēs katrs būsim atstājuši pēdas viens otra dzīvē, kaut uz vienu dienu.

Paldies tiem, kas palīdzēja noorganizēt, radot formu un lektoriem, kas palīdzēja piepildīt to ar saturu.

Lektoriem ir nodoti konferencē neatbildētie jautājumi, kad tie tiks atbildēti, atbildes varēsiet lasīt šeit.

Meklēšana

Esam kopā:

rigacoach.lv