raksts
ESI TU PATI – izaugsmes nodarbības meitenēm

Pusaudžu vecumā, kad notiek izmaiņas ne tikai fiziski, bet arī garīgi un emocionāli, ir svarīgi, ka ir vieta, un laiks, kad par šīm izmaiņām un ar to saistītām domām var izrunāties vienaudžu vidū. Tādēļ Izaugsmes studija pusaudzēm un jaunetēm ir izstrādājušas  Izaugsmes nodarbību ciklu ESI TU PATI , kas sastāv no 5 tēmām, katrai veltot divas nodarbības.

1. nodarbība ESI TU PATI
Izmantojot interaktīvus uzdevumus tiks analizēta sava uzvedība, domas, emocijas dažadās dzīves situācijās. Veicināta prasme novērtēt savus dotumus, intereses, stiprās puses, iegūstot pārliecību par savām spējām. Veidota izpratne par pamatvērtību un pamatvajadzību apzināšanos.

2. nodarbība ESI TU PATI DRAUDZĪBĀ
Būs iespēja atklāt savu un uzzināt vienaudžu viedokli, attieksmi par attiecību jautājumiem. Tiks diskutēts par savstarpējo attiecību veidošanos - draudzību, iemīlēšanos. Veicināta prasme atpazīt un novērst savu tiesību pārkāpumus, izprotot un mainot savu attieksmi, rīcību situācijās, kas saistītas ar mobingu (apsaukāšanos, aizvainošanu). Lomu spēlēs tiks apgūtas jaunas prasmes konfliktsituāciju risināšanā.

3. nodarbība ESI TU PATI STRESA SITUĀCIJĀS
Tiks veicināta savu emociju atpazīšana, apzināšanās un mācīšanās par tām runāt. Veicināti afektu regulācijas paņēmieni. Veicināta iekšējo resursu atklāšana, kas palīdzētu pārvarēt stresa situācijas.

4. nodarbība ESI TU PATI ĢIMENĒ
Pārrunāsim jautājumus, kas saistās ar ģimeni - mana vieta manā ģimenē, kā es jūtos starp ģimenes locekļiem, kā sarunājoties saglabāt sapratni, cieņu, uzticēšanos. Tiks analizētas savas ģimenes stiprās puses. Veicināta spēja risināt un pārvarēt konfliktsituācijas.

5. nodarbība ESI TU PATI NĀKOTNĒ
Ar uzdevumu palīdzību tiks modelēti nākotnes mērķi, formulēta un izveidota personīgās nākotnes vīzija, kurā būtu iekļauti personīgie talanti, vēlmes. Stiprināta ticība saviem spēkiem.

Nodarbību laikā tiks izmantoti vingrinājumi relaksācijai, lomu spēles, vērtību apzināšanās uzdevumi; darbs pāros, diskusija, spēles, radošie uzdevumi.

IEGUVUMI no nodarbībām:

  • Drosme izteikt savu viedokli;
  • Stiprināta identitāte un pašcieņa;
  • Veicināta spēja pašai pieņemt izvērtētu lēmumu;
  • Iespēja uzklausīt citu meiteņu viedokļus;
  • Izpratne kā atpazīt veselīgas (nevardarbīgām) attiecības;

Nodarbības vada:

Sarmīte Bambāne - psiholoģe, psihoterapijas speciāliste
Liene Piķe – psiholoģe, izaugsmes trenere

Nodarbības notiek:

Mārupes iekā 4, Rīga ( Āgenskalns)

Dalības maksa:

150.00 euro par visu nodarbību cikli
100.00 euro, katrai, ja uz nodarbībām piesakās draudzenes
50.00 euro pirmā iemaksa, lai tiktu nodrošināta vieta nodarbībās

Pieteikšanās un informācija:

Rakstot uz lplienepike@gmailcom vai zvanot uz tel.nr 26148003
Vārds:  
Atcerēties datus?

E-pasts:
URL:
Komentārs:Ģīmīši


Pārbaudei - ieraksti atbildi uz jautājumu:
Kādi ir pēdējie divi burti vārdam Ģimenei    informēt: jā, nosūtīt man atbildi e-pastā.  

Padoms: Visi HTML kodi, izņemot <b> un <i> tiks izdzēsti no komentāra. Atļautas tikai WEB norādes vai pasta adreses.

Pastāsti citiem:


Esam kopā:

rigacoach.lv