raksts
Sistēmiskā ģimenes terapija

Visas organisma daļas veido apli. Tāpēc katra daļa ir gan sākums, gan gals.
/ HIPOKRĀTS/

Viens no sistēmiskās pieejas pamatlicējiem Karls Vitakers teicis ”Es neticu cilvēkiem, es ticu tikai ģimenēm!”

Kas ir ģimenes terapija?

 Atbildi jāsāk ar to, kas ir ģimene. Ģimene ir dabisks cilvēka izaugsmes konteksts, dabiska grupa, kurā ar laiku veidojas mijiedarbības stereotipi, vai vienkāršāk runājot konkrētas attiecību tradīcijas, paradumi. Šie stereotipi veido ģimenes struktūru, „rakstus”, tādējādi nosakot tās locekļu darbošanos, uzvedību un savstarpējās ietekmes raksturu. 

Ģimene ir atvērta sistēma, kurā notiek pastāvīga savstarpējā apmaiņa starp tās locekļiem un apkārtējo vidi. Turklāt tā ir pašorganizējoša sistēma, kuras pārmaiņu avots un iespēja atrodas iekšienē. Tas nozīmē, ka ģimeni veidojošie cilvēki tā vai citādi rīkojas konkrētas ģimenes sistēmas darbības likumu ietekmē. Vārdu sakot, sistēma(ģimene) ir primāra attiecībā pret jebkuru tajā iekļauto elementu(indivīdu). Tādēļ arī psihoterapeitiskās iedarbības objekts ir nevis atsevišķs indivīds – sistēmas elements - , bet gan visa ģimenes sistēma kopumā. Taču tieši šo apstākli klienti neizprot. Vecāki bieži neizprot, kāds sakars bērna nesekmībai ar procesiem un notikumiem ģimenē. Bieži klienti neizprot konkrētu simptomu(bērna nesekmība, neizprotamas saslimšanas u.t.t.) saistību ar notikumiem ģimenes iekšienē.

Iemesli kad griezties pie ģimenes psihoterapeita- problēmas kuras saistās ar bērniem(uzvedība, emocionālie traucējumi), pāra konflikti ģimenē, krīzes situācijas ģimenē(nāve, sēras, šķiršanas, jauna ģimenes locekļa ienākšana), jaunu ģimeņu veidošanās, paaudžu attiecības.

Sistēmiskās ģimenes psihoterapijas vēsture liecina, ka šī praktiskā nozare ir attīstījusies citādi nekā citas psihoterapijas skolas un patiesībā nav saistīta ar individuālās psihoterapijas attīstību. Ģimenes terapija uz individuālterapiju izmanto tiktāl, cik to iespējams iekļaut sistēmā.

Ģimenes terapijas „grūtums” – ļoti daudz tiek runāts par indivīdu, personību, tādējādi grūti pieņemt  faktu, ka lai palīdzētu  jāstrādā ar visu sistēmu. Strādājot ar sistēmu pārmaiņas notiek visā sistēmā. Ģimenes terapijas „pluss”- neveidojas situācija, ka cilvēks pēc terapijas pārmainījies atgriežas vidē, kura nav mainījusies.

Man patika, var’būt dažās vietās tie vārdi tādi sarežģitāki, bet esjau ar’ nebūtu labākus atradusi… Drīkst izmantot?
INITA Zarkeviča (email) - 05 06 07 - 18:20

Droši vari izmantot. Paldies par komentāru.
Andželika - 10 09 07 - 18:16
Vārds:  
Atcerēties datus?

E-pasts:
URL:
Komentārs:Ģīmīši


Pārbaudei - ieraksti atbildi uz jautājumu:
Kādi ir pēdējie divi burti vārdam Ģimenei    informēt: jā, nosūtīt man atbildi e-pastā.  

Padoms: Visi HTML kodi, izņemot <b> un <i> tiks izdzēsti no komentāra. Atļautas tikai WEB norādes vai pasta adreses.

Statistika:

Virsraksts: Sistēmiskā ģimenes terapija
Kategorijā: publikācijas
Tekstā: 454 vārdi
Patīk: (novērtēt) 34
Nepatīk: (novērtēt) 23


Pastāsti citiem:


Esam kopā:

rigacoach.lv