psihologi :: psihoterapeiti

Zane Lobānova

Gestaltterapeite - praktiķe

Konsultē: LIEPĀJĀ

Izvēle:

Psiholoģiju neapzināti izvēlējos jau bērnībā, vērojot attiecības pieaugušo vidū un meklējot tajās sevi. Mani vienmēr interesējuši motīvi, kādēļ cilvēki rīkojas tieši tā kā rīkojas. Joprojām meklēju savas robežas un iespējas, cik tālu savu likteni cilvēks var veidot pats.

Intereses:

Psiholoģija, ezoterika, volejbols

Izglītība:

  • Rīgas Geštalta Institūts un Eiropas Geštaltterapijas asociācija: geštaltterapeita sertifikāts
  • Profesionālā kvalifikācija: gestaltterapijas praktiķis. Rīgas Gestalta institūts
  • Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis „Psiholoģijas skolotājs” un „vizuālās mākslas skolotājs”. Liepājas Universitāte
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskola
  • Maģistra grāds izglītības zinātnēs Liepājas Universitātē
  • Zināšanas papildināju ģimenes tiesībās

Darba pieredze:

Kopš 2002. gada strādāju vidusskolā par psiholoģijas skolotāju un psihologu. Darbā ar skolēniem saskāros ar īstām un spēcīgām emocijām, tiešu attieksmi. Sadarbība ar vecākiem atklāja dažādus pārdzīvojumus. Psihologs skolā ir kā tilts starp skolu un ģimeni. Darbā izmantoju dažādas metodes: mākslas elementus, metaforas, ķermeņa kustības, dialogu, eksperimentus u.c.

Darbs skolā visbiežāk saistīts ar individuālām pārrunām, pāra konsultācijām, grupas konsultēšanu, stundu hospitēšanu, atbalstu grupu veidošanu un sadarbību starp
Mīļi gaidām visus mūsu radošajā psiholoģijas centrā, un Jūsu komfortam iesakām iepriekš pieteikties pie kāda no centra komandas speciālistiem!

» psiholoģiskā konsultēšana,
» atbalsta grupas grūtniecēm, studentiem, skolēniem,
» individuālās konsultācijas pieaugušajiem un bērniem,
» lekcijas,
» meistargrupas

tālrunis: 28803439
e-pasts: zane.lobanova@inbox.lv