raksts
Lekcijas vecākiem - Liepājā

Lekcijas vecākiem, kuru bērni ir vecumā līdz 4 gadiem, izglītojošās nodarbības un atbalsta grupas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem.

Biedrības RPC „Ģimenei” un Liepājas pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma projekts „Drošiem vecākiem, laimīgi bērni

Biedrības „Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei”speciālisti  Anželika Kāle un Sarmīte Štāle Liepājas pilsētas domes Nevalstsiko projektu ietvaros ir izstrādājuši izglītojošu programmu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem un pedagogiem.

Programmā tiek piedāvātas izglītojošas nodarbības vecākiem, kuru bērni  ir vecumā līdz 4 gadiem, kā arī izglītojošas nodarbības un atblats agrupas pirmsskolas izglītības iestāžu  pedagogiem, lai laikus pamanītu bērnu agrīnā dzīves perioda uzvedības un attīstības problēmas, lai vecāki un pedagogi nebaidītos par tām runāt savā starpā, tadejādi veidojot kopēju aliansi (sadarbību, sapratni), lai veicinātu pieaugušo mijiedarbību, kas veicinātu uzticības pilnas attiecības ar bērniem.

Šī projekta īstenošānā iesaistījušās trīs Liepājas  pirmsskolas izglītības iestādes: „Sprīdītis”, „Saulīte”un „Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde”, ar kurām biedrības „Radošās psiholoģijas centrs Ģimenei” speciālistiem jau ipriekš bijusi sadarbība.  Projekta ietvaros no šā gada septembra tiek piedāvātas izglītojošas un praktiskas nodarbības vecākiem, izglītojošs seminārs pirmsskolas pedagogiem,  atbalsta grupu nodarbības pirmsskolas pedagogiem, kā arī kopīgs prakstiskais seminārs „Vecāku un pedagogu alianse laimīgam bērnam”. 

Nodarbības vecākiem norisinās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”, „Saulīte”un „Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde” telpās. Tuvākās nodarbības paredzētas
šā gada 1.novembrī Kristīgajā pirmsskolas izglītības ietsādē un
šā gada 2.novembrī pirmsskolas izglītības iestādēs „Sprīdītis” un „Saulīte”. 
Savukārt nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem notiek biedrības „Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei” telpās Liepājā, Brīvības ielā 9-2.

Vēršam uzmanību tam, ka pēc pedagogu un vecāku lūguma, programma būs pieejama arī citu pirmsskolas izglītības iestāžu vecākiem un pedagogiem, kam projekta ietvaros nebija iespēja ar to iepazīties.

Papildus informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar biedrības „Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei” projekta koordinatori Inetu Jaunskalži, pa tāruni 26011395
Vārds:  
Atcerēties datus?

E-pasts:
URL:
Komentārs:Ģīmīši


Pārbaudei - ieraksti atbildi uz jautājumu:
Kādi ir pēdējie divi burti vārdam Ģimenei    informēt: jā, nosūtīt man atbildi e-pastā.  

Padoms: Visi HTML kodi, izņemot <b> un <i> tiks izdzēsti no komentāra. Atļautas tikai WEB norādes vai pasta adreses.

Pastāsti citiem:


Esam kopā:

rigacoach.lv