raksts
Personības izaugsmes seminārs Liepājā 20.oktobrī

Ceļu uz apzināšanos nav iespējams ne saīsināt, ne arī atvieglināt. Attīrīšanos, kas ved pie apzināšanās arī nav iespējams ne atvieglināt, ne samazināt.
Laime, kas dzīvo mūsos, ja ir atnākusi, tad KOPĀ AR MUMS ARĪ AUG. 
Berts Helingers /Divejādā  laimes daba/

Semināru treniņu cikls 
DZĪVES KOKS

20.oktobrī Liepājā

SEMINĀRA TĒMAProjekcijas - ko projicējam uz citiem, ko citi projicē uz mums.

K.G.Jungs par projekcijām ir nosaucis to mūsu iekšējās psihiskās struktūras daļu, tos mūsu iekšējos pārdzīvojumus, kas  ārējā pasaulē izpaužas starppersonu attiecībās. Tas nozīmē, ka mēs neapzināmies savu iekšējā pasaulē mītošo, bet projicējam uz apkārtējiem. Tādējādi pazaudējam savu patieso "ES"

Darbā izmantosim sistēmfenomenoloģisko pieeju psihoterapijā, meklējot atbrīvojošo enerģiju un ceļus mīlestības spēka plūdumam sarežģītajās attiecību sistēmās.

Seminārnodarbībā pētīsim:
  • Kas ir projekcijas, kā tās atpazīt? 
  • Pozitīvās un negatīvās projekcijas.
  • Projekcijas ģimenē, dzimtā, darba kolektīvā, partnerattiecībās.
  • Kā šos sarežģītos samezglojumus atraisīt?
  • Kā, atraisot projekcijas, atgūt savu patieso "Es"?

Vieta:

Liepājā, Brīvības ielā 9, otrajā stāvā, 

sestdien 20.oktobrī no 10.00 - 19.00

Semināru vada: sistēmisko risinājumu speciāliste Iveta Gēbele

Cena: - 55.00 € klientiem, 25.00 € dalībniekiem.

Uzmanību! Piesakieties savlaicīgi, jo pieejamas tikai 5 personisko risinājumu vietas!        
Iepriekšēja pieteikšanās: līdz 15.oktobrim, iemaksājot drošības naudu 15 EUR apmērā, kas neierašanās gadījumā netiks atgriezta.

Iepriekšēja pieteikšanās: Zvanot Ivetai 29757231, vai uz e- pastu iveta.gebele@gmail.com
Vārds:  
Atcerēties datus?

E-pasts:
URL:
Komentārs:Ģīmīši


Pārbaudei - ieraksti atbildi uz jautājumu:
Kādi ir pēdējie divi burti vārdam Ģimenei    informēt: jā, nosūtīt man atbildi e-pastā.  

Padoms: Visi HTML kodi, izņemot <b> un <i> tiks izdzēsti no komentāra. Atļautas tikai WEB norādes vai pasta adreses.

Pastāsti citiem:


Esam kopā:

rigacoach.lv