raksts
Semināru cikls

Attiecības - Es un Otrs

Kas ir mīlestība un kādēļ daži to nespēj atrast?
Kas ir vientulība un kādēļ tā sāp?
Kas ir savstarpējās attiecības, kā un kādēļ tās veidojas tā, kā veidojas?

Volkers Persijs ir teicis: „Modernais cilvēks ir atsvešināts no esības, no paša esības, no citu sev līdzīgu cilvēku esības, no transcendentālās esības. Viņš kaut ko ir pazaudējis, tikai viņš nezina – ko; viņš tikai zina, ka ir līdz nāvei slims no tā, ko ir pazaudējis.”

Piedāvājam semināru ciklu gan sievietēm, gan vīriešiem par attiecībām, kas ietvers 6 divu dienu atsevišķus seminārus (sestdiena un svētdiena) reizi mēnesī. Nodarbību laikā pētīsim attiecības ar sevi pašu, savām personības daļām un to kā būt attiecībās ar otru. Pētīsim dažādos konfliktus starp “Es” un “Otrs”. Vai varu pieņemt atšķirīgo otrā cilvēkā. Vai vispār esmu gatavs/gatava iesaistīties attiecībās? Meklēsim to, ko iespējams, esam pazaudējuši.

Meklējot un atrodot ceļu atpakaļ pie sevis, spēsim atrast ceļu pie otra.

Semināru ciklā piedāvāsim sekojošas tēmas:

  • Es attiecībās. Mani priekšstati par attiecībām.
  • Dzimtas un ģimenes mantojums, tā ietekme attiecību veidošanā, mantojuma jēga.
  • Likums. Attiecības ar likumu, normām, kārtību.
  • Attiecības ar manu iekšējo pasauli. Manas dažādās daļas. Radošā tēla veidošana.
  • Apmaiņa - balanss starp došanu un ņemšanu attiecībās un ar materiālo pasauli.
  • Animus un Anima. Mans savādākais „Es”, kā veidot attiecības ar to?

Darba metodes semināros: Pasaku, mītu, kino filmu analīze. Ķermeniski orientētās un mākslas terapijas metodes, sistēmisko sakārtojumu metode. Grupas dalībnieku dalīšanās personīgajā pieredzē.

Semināra vieta: mājas “Priedoli”, Grobiņas nov.

Pirmā nodarbība: 3.– 4.novembrī.
sestdien 10.00 - 20.00,
svētdien 9.00 – 16.00.

Turpmāk plānojam nodarbības katra mēneša (novembris – aprīlis) pirmās nedēļas nogalē.

Semināru vadīs: psihoterapeite Lora Priedola un psiholoģe Iveta Gēbele

Maksa: par katru semināru atsevišķi 50.00 €, papildus izmaksas – nakšņošana 15.00 € un ēdināšana 15 € (par divām dienām)

Pieteikšanās: zvanot 29757231 (Ivetai Gēbelei) e-pasts iveta.gebele@gmail.com
Vārds:  
Atcerēties datus?

E-pasts:
URL:
Komentārs:Ģīmīši


Pārbaudei - ieraksti atbildi uz jautājumu:
Kādi ir pēdējie divi burti vārdam Ģimenei    informēt: jā, nosūtīt man atbildi e-pastā.  

Padoms: Visi HTML kodi, izņemot <b> un <i> tiks izdzēsti no komentāra. Atļautas tikai WEB norādes vai pasta adreses.

Pastāsti citiem:


Esam kopā:

rigacoach.lv