programma
Pasaku terapijas metodes pirmsskolas pedagoģiskajā darbā

[programma saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju 2009.04.16., saskaņojuma Nr. 1505; tiesības īstenot programmu līdz 2012.04.15.]
Mērķauditorija: pirmskolu pedagogi.

Programmas īsa anotācija:

 

Pasaka ir bijusi metode, kuru bērnu audzināšanā izmantojušas neskaitāmas paaudzes. Arī mūsdienās tā ir īpaši aktuāla, kad vecāki noslogotības dēļ mazāk laika atrod ciešam kontaktam ar bērnu. Programma sniedz ieskatu par pasaku terapijas integrēšanas iespējām pirmsskolas pedagogu profesionālajā darbā. Pirmskolu pedagogi iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par pasaku terapijas pielietojumu pedagoģiskajā darbā ar bērniem individuāli un grupās, sekmējot bērna harmoniskas personības attīstību un socializāciju.
Programmas teorētisko un praktisko nodarbību laikā, pedagogi gūs zināšanas par:

  • Radošo metožu daudzveidību un to pielietošanas iespējām,
  • Pasaku terapiju kā radošu izteiksmes līdzekli,
  • Pasaku darbības principiem,
  • Pasaku radīšanu un attēlošanu,
  • Simboliskās darbības izpratni,
  • Burvju meistardarbnīcu,
  • Grupas pasakas radīšanu un attēlošanu.


Programmas vadītājs: Iveta Gēbele
Lektori: Iveta Gēbele
Programmas apjoms: 36 st.
Dalībnieku skaits: 12 - 20
Laiks un vieta: pēc pieprasījuma

Programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749
Kontaktpersona:
Kaija Gulbe, 29163093, kaija.gulbe@inbox.lv
Iveta Gēbele, 29757231, ivge@inbox.lvPastāsti citiem:
Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv