programma
Grupu nodarbības sociālajiem pedagogiem izdegšanas sindroma mazināšanai

[programmas kods A-9014380174, saskaņojuma ar IZM Nr. 1371]
Mērķauditorija: sociālie pedagogi.

Programmas īsa anotācija:
Sociālo pedagogu darbs saistīts ar lielu garīgo piepūli, sarežģītu informācijas apstrādi un lielu atbildību, identificējot dažādo klientu sociālās problēmas un vajadzības, vadot sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Līdz ar to, viņi ir pakļauti izdegšanas sindroma draudiem. Grupu nodarbībās, sociālie pedagogi varēs apgūt praktiskas iemaņas izdegšanas sindroma mazināšanai, kas balstīti uz jaunākajām teorētiskajām zināšanām psiholoģijā. Grupas dalībnieki ar vingrinājumu un uzdevumu palīdzību atklās personīgos resursus spēku atjaunošanai. Šīs zināšanas un praktiskās iemaņas palīdzētu mazināt darbspēju zudumu, saglabāt psihisko noturību, spēju adekvāti reaģēt stresa un konfliktu situācijās, vadot klienta sociālo gadījumu.


Programmas vadītājs: Sarmīte Bambāne
Lektori: Sarmīte Bambāne, Kaija Gulbe
Programmas apjoms: 24 st.
Dalībnieku skaits: 8 – 12

[programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]Pastāsti citiem:
Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv