programma
Bērna emocionālā audzināšana un attīstība

[programmas kods A-9014110174, saskaņojuma ar IZM Nr. 1370]
Mērķauditorija: pirmskolu pedagogi.

Programmas īsa anotācija:
Bērna emocionālās audzināšanas un attīstības programmā (BEA), pirmskolu pedagogiem, tiks sniegtas un nostiprinātas zināšanas par bērna attīstības nozīmīgākajiem periodiem pirmajos sešos gados, aplūkojot tādas, pedagoģiski, psiholoģiskās, tēmas, kā, bērna temperamenta iezīmes un paņēmieni, kuri palīdz pielāgoties šīm īpatnībām; drošas piesaistes veidošanās nozīme; disciplinēšanas metodes; spēlēšanās veicināšana; komunikāciju prasmju attīstīšana; dažādi psiholoģiskās drošības jautājumi; ķermeņa paškontroles veicināšana; metodes koncentrēšanās spēju attīstīšanai. Tas palīdzētu pirmskolu pedagogiem labāk izprast bērnu vajadzības, un, pielietojot pedagoģiskās metodes no šīs programmas, novērst bērnu nevēlamās uzvedības izpausmes, nostiprināt bērnos pozitīvo uzvedību.

Programmas vadītājs: Guna Krēgere Medne
Lektori: Guna Krēgere Medne
Programmas apjoms: 36 st.
Dalībnieku skaits: 12 – 25

[programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]



Pastāsti citiem:








Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv