programma
Radošo metožu pielietojums pirmskolas pedagogu profesionālajā darbībā

[programmas kods A-9014110174, saskaņojuma ar IZM Nr. 1369]
Mērķauditorija: pirmskolu pedagogi.

Programmas īsa anotācija:
Programma sniedz ieskatu par radošo metožu – pasaku terapijas, attīstošām smilšu spēlēm - integrēšanas iespējām pirmsskolas pedagogu profesionālajā darbībā. Pirmskolu pedagogi iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par pasaku terapijas un smilšu spēļu metožu pielietojumu pedagoģiskajā darbā ar bērniem individuāli un grupās, sekmējot bērna harmoniskas personības attīstību un socializāciju.

Programmas vadītājs: Iveta Gēbele
Lektori: Iveta Gēbele, Guna Krēgere Medne
Programmas apjoms: 36 st.
Dalībnieku skaits: 12 – 25

[programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]Pastāsti citiem:
Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv