programma
Izdegšanas sindroms skolotāja profesionālajā darbā

[programmas kods A-9014370174, saskaņojuma ar IZM Nr. 1289]
Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi.

Programmas īsa anotācija:
Viena no grupām, kas visbiežāk pakļauta izdegšanas sindroma draudiem, ir vispārizglītojošo skolu pedagogi, kuru darbs saistās ar augstu atbildību, lielu fizisku un garīgu slodzi. Nodarbību laikā, pedagogi, gūs izpratni par psihohigiēnas nozīmību profesionālajā darbā; apgūs teorētiskas un praktiskas iemaņas izdegšanas sindroma mazināšanai; kā arī apgūs metodi - profesionālā darba grupas supervīzija, kas nodrošina savstarpēju pieredzes apmaiņu, sniedz atbalstu problēmsituāciju risināšanā, kur jārod līdzsvars starp skolēnu, vecāku, kolēģu, administrācijas vajadzībām un prasībām.

Programmu vada: Sarmīte Bambāne, Kaija Gulbe, Andželika Kāle, Anita Trumpika
Programmas apjoms: 24 st.
Dalībnieku skaits: 15 – 25

[programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]


Pastāsti citiem:
Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv