programma
Grupu nodarbības skolotājiem, profesionālā stresa novēršanai

[programmas kods A-9014380174, saskaņojuma ar IZM Nr. 1287]
Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi.

Programmas īsa anotācija:
Skolotāji savā profesionālajā darbā bieži vien saskaras ar izdegšanas sindroma draudiem, tāpēc kā viena no palīdzošajām metodēm to novēršanai, ir praktiskas nodarbības skolotāju atbalsta grupā. Nodarbību laikā, ievērojot konfidencialitātes principu, skolotājiem būs iespēja dalīties savā pieredzē, uzklausīt kolēģu domas, gūt atbalstu, apzināt savus iekšējo resursus, paaugstināt savu emocionālo labsajūtu, pilnveidot savas saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņas, kā arī gūt pozitīvas emocijas. Tas palīdzēs skolotājiem veiksmīgāk novērst skolēnu uzvedības un mācīšanās problēmas, justies drošākiem un kompetentākiem sadarbībā ar skolēnu vecākiem, kolēģiem.

Programmu vada: Sarmīte Bambāne, Kaija Gulbe, Andželika Kāle, Anita Trumpika
Programmas apjoms: 24 st.
Dalībnieku skaits: 8 - 15

[programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]


Pastāsti citiem:
Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv