programma
Bērni ar mācīšanās grūtībām skolā

[programmas kods A-9014340174, saskaņojuma ar IZM Nr. 1272]
Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi.

Programmas īsa anotācija:
Vispārizglītojošās skolās gandrīz katrā klasē ir bērni ar mācīšanās grūtībām. Viņi gadu no gada piedzīvo neveiksmes mācībās, nereti tiek atstāti uz otru gadu tajā pašā klasē, zaudē ticību saviem spēkiem, daudzi no viņiem vienkārši pārstāj pūlēties, jo ir pārliecināti, ka viņiem neveiksies, lai ko viņi uzsāktu, zūd motivācija sekmīgi beigt skolu. Bezpalīdzīgi ir arī skolotāji, jo ierastās pedagoģiskās metodes un paņēmieni neder skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Šī programma piedāvā sniegt skolotājiem lielāku izpratni par mācīšanās grūtību rašanās iemesliem, traucējumu pamata tipiem, kombinācijām. Psihodrāmas metodes ļaus veidot izpratni par personīgām grūtībām strādājot ar šādiem bērniem un rast resursus un praktiskās iemaņas darbam.

Programmu vada: Iveta Kreišmane, Vineta Šplīta
Programmas apjoms: 24 st.
Dalībnieku skaits: 12 - 20

[programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]


Pastāsti citiem:
Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv