programma
Izdegšanas sindroms pirmskolas pedagoga profesionālajā darbā

[programmas kods A-9014370174, saskaņojuma ar IZM Nr. 1288]
Mērķauditorija: pirmskolu izglītības iestāžu pedagogi.

Programmas īsa anotācija:
Pirmskolas pedagogs savā profesionālajā darbā ir pakļauts izdegšanas sindroma draudiem, jo ikdienā jābūt saskarsmē ar bērniem, daudziem no kuriem ir uzvedības vai attīstības problēmas. Pirmskolas pedagogs varēs gūt izpratni par psihohigiēnas nozīmību profesionālajā darbā; apgūt teorētiskas un praktiskas iemaņas izdegšanas sindroma mazināšanai; kā arī apgūt metodi - profesionālā darba grupas supervīzija, kas nodrošina savstarpēju pieredzes apmaiņu, sniedz atbalstu problēmsituāciju risināšanā, piemēram, kā veidot pozitīvu sadarbību ar bērnu vecākiem, kā runāt ar vecākiem par bērna uzvedības vai attīstības problēmām, kā palīdzēt bērniem, kuriem ir problemātiska uzvedība.

Programmu vada: Sarmīte Bambāne, Kaija Gulbe, Andželika Kāle, Anita Trumpika
Programmas apjoms: 24 st.
Dalībnieku skaits: 15 - 25

[programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]


Pastāsti citiem:
Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv