programma
Grupu nodarbības skolotājiem, profesionālā stresa novēršanai

[programmas kods A-9014144574, saskaņojuma ar IZM Nr. 1271]
Mērķauditorija: pirmskolu izglītības iestāžu pedagogi.

Programmas īsa anotācija:
Pedagogu darbs pirmsskolas izglītības iestādē saistīts ar lielu fizisku un garīgu slodzi, ko rada bērnu spēju un prasmju attīstības līmeņu atšķirības, cieša saskarsme ar vecākiem, mazs sociālais atbalsts. Tieši šo iemeslu dēļ pirmskolas pedagogiem ir nepieciešama palīdzība; kā tikt galā ar negatīvām emocijām, kā atgūt spēkus pēc stresa pilnām situācijām, apgūt pārliecinošas uzvedības tehnikas un pašregulācijas veidus, kā arī gūt savstarpēju atbalstu. Tas palīdzēs pedagogiem savlaicīgi novērst bērna uzvedības problēmas, veiksmīgāk sadarboties ar bērnu vecākiem un uzturēt savu psiholoģisko un emocionālo labsajūtu.

Programmu vada: Sarmīte Bambāne, Kaija Gulbe, Andželika Kāle, Anita Trumpika
Programmas apjoms: 24 st.
Dalībnieku skaits: 8 - 15

[programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]


Pastāsti citiem:
Atpakaļ

Esam kopā:

rigacoach.lv