3.– 4.novembrī -> Semināru cikls - Grobiņā
Katru otro nedēļu -> Atbalsta grupa RUNĀ DROŠI ! - Rīgā

Garīgās veselības nedēļa

No 22. līdz 25. novembrim Liepājā, viesnīcā „Libava” Vecā ostmalā 29, norisināsies Garīgās veselības nedēļa, kuras ietvaros liepājniekiem būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, kuras vērstas uz dziļāku sevis iepazīšanu, savu vajadzību apzināšanos, emocionālās un fiziskās labsajūtas uzlabošanu.Arī RPC "Ģimenei"speciālistes piedalīsies piedāvātajās aktivitātēs.
[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Lekcijas vecākiem - Liepājā

Lekcijas vecākiem, kuru bērni ir vecumā līdz 4 gadiem, izglītojošās nodarbības un atbalsta grupas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem.

Biedrības RPC „Ģimenei” un Liepājas pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma projekts „Drošiem vecākiem, laimīgi bērni

Biedrības „Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei”speciālisti  Anželika Kāle un Sarmīte Štāle Liepājas pilsētas domes Nevalstsiko projektu ietvaros ir izstrādājuši izglītojošu programmu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem un pedagogiem.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Personības izaugsmes seminārs Liepājā 20.oktobrī

Ceļu uz apzināšanos nav iespējams ne saīsināt, ne arī atvieglināt. Attīrīšanos, kas ved pie apzināšanās arī nav iespējams ne atvieglināt, ne samazināt.
Laime, kas dzīvo mūsos, ja ir atnākusi, tad KOPĀ AR MUMS ARĪ AUG. 
Berts Helingers /Divejādā  laimes daba/

Semināru treniņu cikls 
DZĪVES KOKS

20.oktobrī Liepājā

SEMINĀRA TĒMAProjekcijas - ko projicējam uz citiem, ko citi projicē uz mums.

K.G.Jungs par projekcijām ir nosaucis to mūsu iekšējās psihiskās struktūras daļu, tos mūsu iekšējos pārdzīvojumus, kas  ārējā pasaulē izpaužas starppersonu attiecībās. Tas nozīmē, ka mēs neapzināmies savu iekšējā pasaulē mītošo, bet projicējam uz apkārtējiem. Tādējādi pazaudējam savu patieso "ES"

Darbā izmantosim sistēmfenomenoloģisko pieeju psihoterapijā, meklējot atbrīvojošo enerģiju un ceļus mīlestības spēka plūdumam sarežģītajās attiecību sistēmās.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Semināru cikls

Attiecības - Es un Otrs

Kas ir mīlestība un kādēļ daži to nespēj atrast?
Kas ir vientulība un kādēļ tā sāp?
Kas ir savstarpējās attiecības, kā un kādēļ tās veidojas tā, kā veidojas?

Volkers Persijs ir teicis: „Modernais cilvēks ir atsvešināts no esības, no paša esības, no citu sev līdzīgu cilvēku esības, no transcendentālās esības. Viņš kaut ko ir pazaudējis, tikai viņš nezina – ko; viņš tikai zina, ka ir līdz nāvei slims no tā, ko ir pazaudējis.”

Piedāvājam semināru ciklu gan sievietēm, gan vīriešiem par attiecībām, kas ietvers 6 divu dienu atsevišķus seminārus (sestdiena un svētdiena) reizi mēnesī. Nodarbību laikā pētīsim attiecības ar sevi pašu, savām personības daļām un to kā būt attiecībās ar otru. Pētīsim dažādos konfliktus starp “Es” un “Otrs”. Vai varu pieņemt atšķirīgo otrā cilvēkā. Vai vispār esmu gatavs/gatava iesaistīties attiecībās? Meklēsim to, ko iespējams, esam pazaudējuši.

Meklējot un atrodot ceļu atpakaļ pie sevis, spēsim atrast ceļu pie otra.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Lekcijas un konsultācijas liepājnieku ģimenēm

RPC “Ģimenei” speciālistu sadarbība Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektā “Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem liepājniekiem”

Biedrības “Radošās psiholoģijas centra “Ģimenei” psihologi Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projekta ietvaros vecākiem vadīs bezmaksas izglītojošu lekciju ciklu “Sensorā uztvere un ar to saistītās uzvedības īpatnības, problēmas un to risinājumi”.

Papildus lekcijām psihologi no projekta līdzekļiem sniegs individuālas psiholoģiskās konsultācijas vecākiem, bērniem un visai ģimenei. 

Lekcijas norisināsies Liepājas 8.vidusskolas telpās, Dunikas ielā 9/11,Liepājā, savukārt individuālās psiholoģiskās konsultācijas būs iespējams saņemt Biedrības “Radošās psiholoģijas centra “Ģimenei”  telpās Brīvības ielā 9-2, Liepājā


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Atbalsta grupa cilvēkiem, kas cieš no stostīšanās – RUNĀ DROŠI!

Tāpat kā cilvēki, ar kuriem mēs nepārprotami gluži nejauši sastopamies un kuri tomēr kļūst par nozīmīgiem iedarbības spēkiem mūsu dzīvē, tā arī mēs paši, to nemaz neapzinādamies, kļūstam citiem par faktoru, kas piešķir nozīmību viņu dzīvēm / J. Campell /

Kā to izdarīt?
Kur meklēt palīdzību?
Vai tiešām mani sapratīs?
Kā citi tiek galā ar stostīšanos un kā viņiem tas izdodas?

Slieksnis, ko iespējams pārvarēt – stostīšanās!

Tiek veidota atbalsta grupa pieaugušajiem, kas cieš no stostīšanās, lai palīdzētu viens otram, un, galvenais, katrs pats sev. Vienīgā iespēja, kā tikt galā ar stostīšanās radītām grūtībām – uzdrošināties būt aktīvākiem, kļūt informētākiem un sabiedriskākiem.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem

Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem (no 3–90 gadiem) ar Latvijā adaptētu un standartizētu Vudkoka –  Džonsona kognitīvo spēju testu.

      Kognitīvo spēju tests ietver sevī:

  • verbālo spēju (leksikas zināšanu un valodas attīstības),
  • domāšanas spēju (asociatīvā atmiņa, kvantitatīvā spriešana, skaņu atšķirība),
  • kognitīvās produktivitātes spēju ( uztveres ātrums un darba atmiņa ) izpēti.

[ lasīt vairāk ]
  |   

Realizētie projekti

Mācību un attīstības centrs Saulespuķe

Par Konferenci

2016.gada 29. aprīlī, Liepājā, Olimpiskā centra Rožu zālē ar Liepājas pilsētas domes finansiālu atbalstu notika Radošā psiholoģijas centra „Ģimenei” organizētā Kurzemes reģionālā konference „Vecāki no 20. gadsimta, bērni no 21. gadsimta”.
[ lasīt vairāk ]

Konferences ieraksts

Tiem, kam neizdevās apmeklēt konferenci klātienē, ir iespēja noskatīties to ierakstā. Interesenti var pieteikties e-pastā gimenei@gmail.com

Pēc konferences

Pēc konferences palika vēl jautājumi, kas tika uzdoti, bet neatbildēti. Pētera Urtāna lekcija ieinteresēja daudzus dalībniekus, varat izlasīt Urtāna kunga atbildes uz jautājumiem, kuriem nepietika laika.
[ lasīt vairāk ]

Konference beigusies, lai dzīvo konference!!!

Paldies visiem, kas piedalījās konferences "Pieaugušie no 20.gadsimta, bērni no 21.gadsimta" tapšanā un paldies ik vienam dalībniekam, jo jūs ik katrs ar savu klātbūtni ienesāt savu artavu, lai šis brīnišķīgais pasākums notiktu! Lai kur mēs ietu un lai ko darītu, mēs atstājam pēdas. Arī šī konference un mēs katrs būsim atstājuši pēdas viens otra dzīvē, kaut uz vienu dienu.

Paldies tiem, kas palīdzēja noorganizēt, radot formu un lektoriem, kas palīdzēja piepildīt to ar saturu.

Lektoriem ir nodoti konferencē neatbildētie jautājumi, kad tie tiks atbildēti, atbildes varēsiet lasīt šeit.

Meklēšana

Esam kopā:

rigacoach.lv